Từ 1-5 chính thức áp dụng tăng lương cơ sở

Worklink

Từ ngày 1-5 bắt đầu tăng lương thực hiện theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, ban hành ngày 11/11/2015, mức lương cơ sở được tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng.

Ảnh minh họa

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là những đối tượng được áp dụng chế độ tăng lương lần này.

Cụ thể, từ 1/5/2016, mức lương cơ sở sẽ được thực hiện điều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Lộ trình được Quốc hội giao Chính phủ thực hiện. Trong đó, từ ngày 1/1/2016: Điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng, và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995, để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/4/2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh lương đối với các đối tượng nghỉ hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống như năm trước.

Từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Để triển khai cụ thể, Quốc hội đã giao các bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Trước đó, vấn đề tăng lương công chức, viên chức được bàn thảo khá nhiều, bởi gần 3 năm nay, gần 3 triệu công chức, viên chức vẫn hưởng lương cơ sở ở mức 1.150.000 đồng. Trong khi đó, từ năm 2013 tới nay, mức lương tối thiểu vùng (dành cho người lao động trong các khu vực doanh nghiệp…) tăng đều đặn tăng trên 10 % mỗi năm. Thậm chí, mức lương tối thiểu vùng 4 (vùng thấp nhất trong 4 vùng lương) cũng đã cao hơn gấp 2 lần so với lương cơ sở.

Để lại một bình luận