Về việc công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp

Worklink

Ông Bùi Hồng Duy theo học tại trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech, sau khi tốt nghiệp nhận được tấm bằng “Higher Diploma in Software Engineering “ do Ấn Độ cấp (dịch ra tiếng việt là Văn bằng Kỹ sư cao cấp phần mềm).


tuyen-dung-viec-lam-tim-viec-lam-worklink

Ông Duy hiện muốn học liên thông lên đại học chính quy của Việt Nam nhưng được cho biết, văn bằng của ông không được coi là bằng trung cấp tại Việt Nam. Ông Duy đề nghị giải đáp, bằng do trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech cấp cho ông có được coi là bằng trung cấp không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:


Theo thông tin trên Website của Aptech, Aptech chỉ đào tạo và cấp các chứng chỉ hỗ trợ cho quá trình đào tạo của các cơ sở giáo dục. Học viên nhận được các chứng chỉ đào tạo của Aptech là điều kiện thuận lợi (đầu vào) cho việc tham gia các quá trình đào tạo văn bằng tiếp theo.
Aptech chưa được kiểm định chất lượng tại Ấn Độ, cụ thể là Aptech không có tên trong danh sách được công nhận của Hội đồng Bảo trợ các trường đại học thuộc Chính phủ Ấn Độ (UGC). Aptech cũng không có tên trong danh sách được kiểm định của NAAC (tổ chức kiểm định có uy tín của Ấn Độ).
Theo quy định của Ấn Độ, Aptech không có tên trong 2 danh sách trên thì chưa được phép đào tạo và cấp bằng đại học, cao đẳng,… tại Ấn Độ.

Tổ chức Aptech, Ấn Độ cũng không có tên trong danh sách các tổ chức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp bằng đại học, cao đẳng, trung cấp tại Việt Nam (danh sách các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được đăng tải trên Website của Cục Đào tạo với nước ngoài: http://vied.vn)

Do đó, chứng chỉ do Aptech cấp không được thừa nhận là tương đương văn bằng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Bài viết tham khảo: Đừng lãng phí tuổi 20 ở các công ty lớn

Để lại một bình luận