TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 2789
 • 2789
 • 552
 • 77
 • 7
 • 0
 • 18
 • 73
 • 4
 • 10
 • 2
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 9
 • 4
 • 7
 • 0
 • 33
 • 50
 • 0
 • 75
 • 12
 • 36
 • 71
 • 6
 • 4
 • 0
 • 1
 • 6
 • 34
 • 2
 • 182
 • 7
 • 80
 • 0
 • 11
 • 0
 • 15
 • 13
 • 3
 • 2
 • 168
 • 12
 • 10
 • 36
 • 206
 • 3
 • 135
 • 0
 • 1
 • 12
 • 3
 • 26
 • 67
 • 6
 • 4
 • 0
 • 15
 • 1
 • 8
 • 21
 • 4
 • 56
 • 2
 • 167
 • 1
 • 0
 • 21
 • 74
+ xem thêm
 • 40
 • 180
 • 367
 • 226
 • 110
 • 36
 • 41
 • 40
 • 12
 • 8
 • 7
 • 19
 • 5
 • 6
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
+ xem thêm
 • 13
 • 12
 • 156
 • 15
 • 129
 • 361
 • 2038
 • 37
 • 0
 • 6
+ xem thêm
 • 0
 • 2789
 • 0
 • 702
 • 1925
 • 294
 • 80
 • 130
 • 167
 • 216
 • 340
 • 548
 • 650
 • 333
+ xem thêm
 • 58
 • 10
 • 205
 • 2492

2789 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên