Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 3255
 • 870
 • 329
 • 114
 • 8
 • 0
 • 21
 • 77
 • 4
 • 13
 • 2
 • 1
 • 3
 • 0
 • 1
 • 11
 • 5
 • 10
 • 0
 • 39
 • 52
 • 0
 • 92
 • 14
 • 36
 • 80
 • 8
 • 5
 • 0
 • 1
 • 7
 • 40
 • 2
 • 189
 • 8
 • 84
 • 1
 • 12
 • 1
 • 16
 • 15
 • 3
 • 2
 • 245
 • 16
 • 11
 • 39
 • 240
 • 3
 • 155
 • 0
 • 1
 • 15
 • 4
 • 30
 • 67
 • 8
 • 5
 • 0
 • 20
 • 1
 • 8
 • 22
 • 4
 • 72
 • 4
 • 187
 • 2
 • 0
 • 24
 • 84
+ xem thêm
 • 44
 • 199
 • 398
 • 259
 • 120
 • 36
 • 50
 • 42
 • 13
 • 8
 • 7
 • 19
 • 5
 • 7
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
+ xem thêm
 • 14
 • 14
 • 194
 • 16
 • 146
 • 415
 • 2385
 • 43
 • 0
 • 6
+ xem thêm
 • 0
 • 3255
 • 0
 • 817
 • 2277
 • 325
 • 92
 • 138
 • 186
 • 260
 • 407
 • 645
 • 750
 • 421
+ xem thêm
 • 72
 • 16
 • 247
 • 2896

3255 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Phạm Vui

  • Kinh doanh
  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Trần Tú

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Nga

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Ngọc Anh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Mai Anh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Liễu

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Ngô Hạnh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc Chưa có kinh nghiệm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Vũ Duyên

  • Trưởng nhóm Marketing
  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 4 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter -bottom
 • Bạo Thị Chanh

  • Trình độ học vấn Trung cấp
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 4 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • LÊ THỊ THU HÀ

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time