Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 2
 • 45
 • 238
 • 420
 • 786
 • 3728
 • 99
 • 24
 • 0
 • 2
 • 198
 • 4
 • 89
 • 5
 • 23
 • 9
 • 1
 • 24
 • 0
 • 5
 • 10
 • 67
 • 33
 • 5
 • 18
 • 1
 • 0
 • 163
 • 4
 • 258
 • 47
 • 12
 • 17
 • 278
 • 4
 • 4
 • 16
 • 16
 • 2
 • 14
 • 1
 • 89
 • 9
 • 194
 • 2
 • 45
 • 8
 • 1
 • 0
 • 5
 • 10
 • 95
 • 36
 • 17
 • 95
 • 0
 • 58
 • 42
 • 0
 • 10
 • 8
 • 13
 • 1
 • 0
 • 3
 • 1
 • 2
 • 13
 • 4
 • 83
 • 23
+ xem thêm
 • 3728
 • 3728
 • 2
 • 6
 • 0
 • 50
 • 2683
 • 476
 • 186
 • 18
 • 232
 • 17
 • 22
+ xem thêm
 • 492
 • 877
 • 740
 • 471
 • 286
 • 208
 • 155
 • 97
 • 354
+ xem thêm
 • 2615
 • 940

3728 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên