Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 3
 • 111
 • 614
 • 998
 • 1770
 • 7722
 • 189
 • 34
 • 5
 • 15
 • 381
 • 5
 • 125
 • 10
 • 726
 • 49
 • 37
 • 36
 • 1
 • 7
 • 215
 • 83
 • 61
 • 16
 • 32
 • 4
 • 0
 • 201
 • 25
 • 301
 • 89
 • 34
 • 68
 • 487
 • 8
 • 19
 • 19
 • 33
 • 3
 • 20
 • 10
 • 160
 • 13
 • 249
 • 5
 • 50
 • 17
 • 2
 • 0
 • 9
 • 51
 • 209
 • 178
 • 32
 • 115
 • 11
 • 105
 • 115
 • 2
 • 46
 • 13
 • 21
 • 7
 • 1
 • 4
 • 4
 • 2
 • 156
 • 33
 • 119
 • 26
+ xem thêm
 • 7158
 • 3727
 • 17
 • 23
 • 0
 • 95
 • 5076
 • 1025
 • 360
 • 37
 • 453
 • 32
 • 37
+ xem thêm
 • 872
 • 1580
 • 1333
 • 877
 • 584
 • 509
 • 326
 • 198
 • 837
+ xem thêm
 • 4783
 • 1979

7722 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên