Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 3774
 • 1173
 • 591
 • 456
 • 78
 • 0
 • 14
 • 71
 • 16
 • 98
 • 1
 • 2
 • 1
 • 0
 • 4
 • 11
 • 0
 • 15
 • 0
 • 53
 • 36
 • 3
 • 67
 • 10
 • 66
 • 89
 • 20
 • 2
 • 0
 • 1
 • 4
 • 22
 • 3
 • 171
 • 7
 • 63
 • 0
 • 9
 • 0
 • 23
 • 11
 • 5
 • 2
 • 211
 • 37
 • 13
 • 37
 • 193
 • 18
 • 70
 • 0
 • 2
 • 8
 • 6
 • 42
 • 64
 • 156
 • 4
 • 0
 • 12
 • 22
 • 25
 • 525
 • 3
 • 23
 • 1
 • 122
 • 3
 • 1
 • 24
 • 95
+ xem thêm
 • 40
 • 254
 • 668
 • 352
 • 186
 • 88
 • 96
 • 80
 • 37
 • 19
 • 9
 • 21
 • 12
 • 11
 • 3
 • 1
 • 5
 • 0
 • 5
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 6
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
+ xem thêm
 • 12
 • 3
 • 127
 • 18
 • 132
 • 476
 • 2790
 • 54
 • 0
 • 12
+ xem thêm
 • 7
 • 1766
 • 1863
 • 1048
 • 2193
 • 514
 • 134
 • 187
 • 299
 • 317
 • 439
 • 641
 • 718
 • 350
+ xem thêm
 • 39
 • 7
 • 155
 • 3409

3774 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên