Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 0
 • 101
 • 511
 • 969
 • 2016
 • 8414
 • 212
 • 34
 • 5
 • 21
 • 391
 • 6
 • 134
 • 12
 • 741
 • 53
 • 37
 • 38
 • 1
 • 9
 • 227
 • 91
 • 64
 • 17
 • 36
 • 5
 • 1
 • 211
 • 30
 • 306
 • 92
 • 37
 • 71
 • 493
 • 9
 • 19
 • 20
 • 33
 • 4
 • 22
 • 10
 • 165
 • 16
 • 255
 • 5
 • 50
 • 18
 • 2
 • 1
 • 9
 • 55
 • 220
 • 190
 • 42
 • 120
 • 13
 • 106
 • 117
 • 2
 • 49
 • 15
 • 21
 • 7
 • 1
 • 4
 • 4
 • 2
 • 158
 • 33
 • 122
 • 30
+ xem thêm
 • 7826
 • 4105
 • 19
 • 23
 • 0
 • 104
 • 5450
 • 1157
 • 408
 • 41
 • 541
 • 38
 • 45
+ xem thêm
 • 950
 • 1762
 • 1459
 • 936
 • 649
 • 566
 • 348
 • 215
 • 900
+ xem thêm
 • 5273
 • 2158

8414 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên