TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 5699
 • 5699
 • 1097
 • 154
 • 20
 • 0
 • 20
 • 97
 • 32
 • 145
 • 2
 • 3
 • 4
 • 0
 • 5
 • 17
 • 7
 • 34
 • 2
 • 90
 • 79
 • 7
 • 90
 • 23
 • 147
 • 171
 • 37
 • 6
 • 0
 • 2
 • 15
 • 37
 • 5
 • 226
 • 10
 • 110
 • 6
 • 13
 • 1
 • 31
 • 16
 • 12
 • 5
 • 277
 • 52
 • 24
 • 65
 • 234
 • 23
 • 159
 • 0
 • 4
 • 22
 • 12
 • 50
 • 77
 • 185
 • 5
 • 0
 • 26
 • 28
 • 38
 • 627
 • 9
 • 80
 • 2
 • 265
 • 8
 • 4
 • 29
 • 143
+ xem thêm
 • 56
 • 316
 • 805
 • 454
 • 230
 • 108
 • 126
 • 91
 • 45
 • 21
 • 11
 • 30
 • 14
 • 16
 • 4
 • 1
 • 6
 • 0
 • 6
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 6
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
+ xem thêm
 • 27
 • 19
 • 302
 • 30
 • 251
 • 777
 • 4052
 • 71
 • 0
 • 12
+ xem thêm
 • 11
 • 2789
 • 2753
 • 1544
 • 3614
 • 707
 • 171
 • 277
 • 410
 • 463
 • 649
 • 1017
 • 1214
 • 610
+ xem thêm
 • 83
 • 20
 • 348
 • 5076

5699 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên