Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 6498
 • 1807
 • 650
 • 237
 • 15
 • 0
 • 23
 • 101
 • 33
 • 153
 • 2
 • 4
 • 4
 • 1
 • 6
 • 19
 • 9
 • 43
 • 2
 • 99
 • 81
 • 9
 • 109
 • 26
 • 154
 • 184
 • 43
 • 8
 • 0
 • 2
 • 16
 • 45
 • 5
 • 236
 • 12
 • 116
 • 9
 • 15
 • 2
 • 32
 • 18
 • 15
 • 6
 • 402
 • 65
 • 28
 • 70
 • 271
 • 23
 • 181
 • 0
 • 4
 • 26
 • 14
 • 54
 • 80
 • 191
 • 6
 • 0
 • 32
 • 34
 • 41
 • 643
 • 9
 • 102
 • 4
 • 295
 • 14
 • 5
 • 33
 • 158
+ xem thêm
 • 63
 • 345
 • 853
 • 510
 • 249
 • 113
 • 146
 • 94
 • 49
 • 21
 • 11
 • 31
 • 16
 • 18
 • 4
 • 1
 • 6
 • 1
 • 5
 • 0
 • 2
 • 1
 • 1
 • 7
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
+ xem thêm
 • 29
 • 25
 • 371
 • 32
 • 289
 • 882
 • 4611
 • 83
 • 0
 • 13
+ xem thêm
 • 13
 • 3255
 • 3079
 • 1755
 • 4198
 • 772
 • 189
 • 295
 • 453
 • 533
 • 767
 • 1178
 • 1374
 • 751
+ xem thêm
 • 100
 • 29
 • 411
 • 5781

6498 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên

 • khẩn Cấp

  Phạm Vui

  • Kinh doanh
  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Trần Tú

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Nga

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Ngọc Anh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Mai Anh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Liễu

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Khánh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Ngô Hạnh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc Chưa có kinh nghiệm
  • Hình thức làm việc Full time
 • Tuyển dụng nhân sự tiếng nhật - Worklink - Headhunter -bottom
 • khẩn Cấp

  NGO MINH DUC

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Chưa có kinh nghiệm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  LE QUANG HAI

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Chưa có kinh nghiệm
  • Hình thức làm việc Full time