[careerfy_section_heading h_title=”BÁO GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG CỦA WORKLINK VIỆT NAM” h_desc=”Worklink Việt Nam cho rằng nên cộng hưởng sức mạnh công nghệ để tạo ra hiệu quả đột phá cho tin tuyển dụng của Doanh nghiệp. Khi chọn sử dụng dịch vụ tuyển dụng bạn có cơ hội tiếp cận đến ứng viên nhanh nhất ; nổi bật tại các vị trí quan trọng ; Nhận được hồ sơ ứng tuyển và tuyển dụng nhanh và hiệu quả”][careerfy_services view=”view-3″][careerfy_services_item service_icon=”careerfy-icon careerfy-clock-hours” service_title=”Hỗ trợ 24/7″ service_desc=”Đội ngũ nhân viên tư vấn của Worklink Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiệt tình quý khách mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần chat với nhân viên tư vấn của chúng tôi!”][careerfy_services_item service_icon=”careerfy-icon careerfy-company-workers” service_title=”Đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp” service_desc=”Ngay sau khi đăng kí sử dụng dịch vụ, hệ thống kĩ thuật của Worklink sẽ kích hoạt tài khoản tuyển dụng cho bạn. “][careerfy_services_item service_icon=”careerfy-icon careerfy-graphic” service_title=”Tối ưu chi phí” service_desc=”Bằng cách sử dụng dịch vụ tuyển dụng của Worklink, doanh nghiệp của bạn có thể ối ưu thời gian và chi phí tuyển dụng và tuyển dụng các ứng viên đạt chất lượng trong thời gian sớm nhất.”][/careerfy_services]
[careerfy_section_heading h_title=”Dịch vụ đăng tin tuyển dụng”][careerfy_job_packages][careerfy_job_package_item att_pck=”standard” duration=”Per Month” pckg_features=”%5B%7B%22feat_active%22%3A%22yes%22%7D%5D”][careerfy_job_package_item att_pck=”silver” duration=”Per Month” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_job_package_item att_pck=”golden” featured=”yes” duration=”Per Month” pckg_features=”%5B%7B%22feat_active%22%3A%22yes%22%7D%5D”][careerfy_job_package_item att_pck=”premium” duration=”Per Month” pckg_features=”%5B%5D”][/careerfy_job_packages]
[careerfy_section_heading h_title=”Dịch Vụ Đăng Tin Khẩn Cấp” h_desc=”Thêm Icon “KHẨN CẤP“ trên tin đăng tuyển và gim lên đầu trang ngành ( Nếu đăng sớm có cơ hội lên trang chủ và trang tìm việc làm )”][careerfy_all_packages view=”view6″][careerfy_all_package_item att_pck=”7-ngay-khan-cap” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”14-ngay-khan-cap” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”28-ngay-khan-cap” pckg_features=”%5B%5D”][/careerfy_all_packages]
[careerfy_section_heading view=”view2″ h_title=”Dịch vụ đăng nhiều tin việc làm HOT” h_desc=”( COMBO vừa Đăng tuyển vừa thêm Icon “HOT “ trên mỗi tin đăng tuyển, )”][careerfy_all_packages view=”view2″][careerfy_all_package_item att_pck=”5-tin-dang-noi-bat” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”7-tin-dang-noi-bat” featured=”yes” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”14-tin-dang-noi-bat” pckg_features=”%5B%5D”][/careerfy_all_packages]
[careerfy_section_heading h_title=”Gói dịch vụ VIP”][careerfy_all_packages][careerfy_all_package_item att_pck=”3-tin-noi-bat-20-cv” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”5-tin-noi-bat-40-cv” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”7-tin-noi-bat-60-cv” featured=”yes” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”14-tin-noi-bat-120-cv” pckg_features=”%5B%5D”][/careerfy_all_packages]
[careerfy_section_heading h_title=”Dịch vụ làm nổi bật hồ sơ Nhà Tuyển dụng”][careerfy_all_packages][careerfy_all_package_item att_pck=”14-ngay-noi-bat-ho-so” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”30-ngay-noi-bat-ho-so” featured=”yes” pckg_features=”%5B%5D”][careerfy_all_package_item att_pck=”60-ngay-noi-bat-ho-so” pckg_features=”%5B%5D”][/careerfy_all_packages]