Dịch vụ đăng tin tuyển dụng

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG CỦA WORKLINK VIỆT NAM

Worklink Việt Nam cho rằng nên cộng hưởng sức mạnh công nghệ để tạo ra hiệu quả đột phá cho tin tuyển dụng của Doanh nghiệp. Khi chọn sử dụng dịch vụ tuyển dụng bạn có cơ hội tiếp cận đến ứng viên nhanh nhất ; nổi bật tại các vị trí quan trọng ; Nhận được hồ sơ ứng tuyển và tuyển dụng nhanh và hiệu quả

 • Hỗ trợ 24/7

  Đội ngũ nhân viên tư vấn của Worklink Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiệt tình quý khách mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần chat với nhân viên tư vấn của chúng tôi!

 • Đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp

  Ngay sau khi đăng kí sử dụng dịch vụ, hệ thống kĩ thuật của Worklink sẽ kích hoạt tài khoản tuyển dụng cho bạn.

 • Tối ưu chi phí

  Bằng cách sử dụng dịch vụ tuyển dụng của Worklink, doanh nghiệp của bạn có thể ối ưu thời gian và chi phí tuyển dụng và tuyển dụng các ứng viên đạt chất lượng trong thời gian sớm nhất.

Dịch vụ đăng tin tuyển dụng

STANDARD

2,000,000.00 ₫ Per Month
 • Được đăng tuyển 1 việc làm
 • 30 ngày hiển thị tin đăng
 • 60 sử dụng dịch vụ
 • Hỗ trợ 24/7

SILVER

4,000,000.00 ₫ Per Month
 • Được đăng tuyển 2 việc làm
 • 30 ngày hiển thị tin đăng
 • 60 sử dụng dịch vụ
 • Hỗ trợ 24/7

GOLDEN

6,000,000.00 ₫ Per Month
 • Được đăng tuyển 3 việc làm
 • 30 ngày hiển thị tin đăng
 • 90 sử dụng dịch vụ
 • Hỗ trợ 24/7

PREMIUM

10,000,000.00 ₫ Per Month
 • Được đăng tuyển 5 việc làm
 • 30 ngày hiển thị tin đăng
 • Thời Gian sử dụng 120 Ngày
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch Vụ Đăng Tin Khẩn Cấp

Thêm Icon ``KHẨN CẤP`` trên tin đăng tuyển và gim lên đầu trang ngành ( Nếu đăng sớm có cơ hội lên trang chủ và trang tìm việc làm )

Basic Urgent

1,750,000.00 ₫ only
 • Hiển thị dịch vụ 7 ngày
 • Top trang việc làm
 • Top trang ngành
 • Top trang việc làm tốt nhất
 • Hỗ trợ 24/7

Power Urgent

3,500,000.00 ₫ only
 • Hiển thị dịch vụ 14 ngày
 • Top trang việc làm
 • Top trang ngành
 • Top trang việc làm tốt nhất
 • Hỗ trợ 24/7

Super Urgent

7,000,000.00 ₫ only
 • Hiển thị dịch vụ 28 ngày
 • Top trang việc làm
 • Top trang ngành
 • Top trang việc làm tốt nhất
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ đăng nhiều tin việc làm HOT

( COMBO vừa Đăng tuyển vừa thêm Icon ``HOT `` trên mỗi tin đăng tuyển, )

BASIC JOB PACK

6,800,000.00 ₫
 • 90 ngày sử dụng dịch vụ
 • 2 Việc làm HOT
 • 30 ngày hiển thị tin đăng
 • 7 ngày hiển thị tất trên tất cả trang viêc làm HOT
 • Hỗ trợ 24/7

POWER JOB PACK

10,200,000.00 ₫
 • 120 ngày sử dụng dịch vụ
 • 3 Việc làm HOT
 • 30 ngày hiển thị tin đăng
 • 7 ngày hiển thị tất trên tất cả trang viêc làm HOT
 • Hỗ trợ 24/7

SUPER JOB PACK

17,000,000.00 ₫
 • 180 ngày sử dụng dịch vụ
 • 5 Việc làm HOT
 • 30 ngày hiển thị tin đăng
 • 7 ngày hiển thị tất trên tất cả trang viêc làm HOT
 • Hỗ trợ 24/7

Gói dịch vụ VIP

VIP 01

5,400,000.00 ₫
 • Thời gian sử dụng dịch vụ 90 ngày
 • 1 tin đăng tuyển
 • 1 điểm việc làm HOT
 • 30 hiển thị công việc
 • 7 ngày hiển thị tất trên tất cả trang viêc làm HOT
 • Được mở 100 CV
 • Hỗ trợ 24/7

VIP 02

10,800,000.00 ₫
 • Thời gian sử dụng dịch vụ 120 ngày
 • 2 tin đăng tuyển
 • 2 điểm việc làm HOT
 • 30 hiển thị công việc
 • 7 ngày hiển thị tất trên tất cả trang viêc làm HOT
 • Được mở 200 CV
 • Hỗ trợ 24/7

VIP 03

16,200,000.00 ₫
 • Thời gian sử dụng dịch vụ 180 ngày
 • 3 tin đăng tuyển
 • 3 điểm việc làm HOT
 • 30 hiển thị công việc
 • 7 ngày hiển thị tất trên tất cả trang viêc làm HOT
 • Được mở 300 CV
 • Hỗ trợ 24/7

VIP 04

25,000,000.00 ₫
 • Thời gian sử dụng dịch vụ 210 ngày
 • 5 tin đăng tuyển
 • 5 điểm việc làm HOT
 • 30 hiển thị công việc
 • 7 ngày hiển thị tất trên tất cả trang viêc làm HOT
 • Được mở 400 CV
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ làm nổi bật hồ sơ Nhà Tuyển dụng

Diamond Profile

6,000,000.00 ₫
 • 15 Ngày hiển thị dịch vụ
 • Top trang Doanh Nghiệp
 • Top Doanh Nghiệp trang chủ
 • Top trang Doanh nghiệp uy tín
 • Top trang Đối tác Worklink
 • Hỗ trợ 24/7

Golden Profile

3,000,000.00 ₫
 • 30 Ngày hiển thị dịch vụ
 • Top trang Doanh Nghiệp
 • Top Doanh Nghiệp trang chủ
 • Top trang Doanh nghiệp uy tín
 • Top trang Đối tác Worklink
 • Hỗ trợ 24/7

Silver Profile

1,500,000.00 ₫
 • 15 Ngày hiển thị dịch vụ
 • Top trang Doanh Nghiệp
 • Top Doanh Nghiệp trang chủ
 • Top trang Doanh nghiệp uy tín
 • Top trang Đối tác Worklink
 • Hỗ trợ 24/7