Đăng Tuyển Free

Thêm việc mới

  • Có kinh nghiệm làm việc với CMS (WordPress…) hoặc đã từng tham gia xây dựng một CMS theo MVC
  • tiếng Nhật N2 trở lên và tiếng anh gio tiếp tốt
  • Mạnh về mảng nhập khẩu là lợi thế
  • kinh nghiệm tập gym
  • huấn luyện viên
  • Biết thêm về magj Internet điều hòa là lợi thế
  • broker
  • premiere
  • institutional sales
  • Có kinh nghiệm trên 3 năm về kinh doanh nội thất
  • Am hiểu về gỗ tự nhiên
  • AI
  • Có kinh nghiệm thị trường đặc biệt là thị trường sơn nội thất và ngoại thất
  • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Acsoft
  • Vietsun Ba…

Thông tin khác

Mẫu CV nếu có để ứng viên điền vào

Tải tệp

Địa chỉ / Vị trí

 • Bạn có thể kéo thả để gim vị trí chính xác trên bản đồ.