TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 2753
 • 2753
 • 532
 • 73
 • 13
 • 0
 • 2
 • 22
 • 28
 • 135
 • 0
 • 2
 • 1
 • 0
 • 5
 • 8
 • 2
 • 26
 • 1
 • 55
 • 28
 • 7
 • 13
 • 9
 • 103
 • 95
 • 31
 • 2
 • 0
 • 1
 • 8
 • 3
 • 2
 • 39
 • 3
 • 28
 • 5
 • 2
 • 1
 • 15
 • 3
 • 9
 • 3
 • 106
 • 39
 • 13
 • 27
 • 27
 • 19
 • 19
 • 0
 • 3
 • 9
 • 8
 • 24
 • 10
 • 178
 • 1
 • 0
 • 9
 • 27
 • 30
 • 602
 • 4
 • 23
 • 0
 • 91
 • 6
 • 4
 • 7
 • 67
+ xem thêm
 • 15
 • 128
 • 423
 • 219
 • 114
 • 70
 • 81
 • 48
 • 31
 • 13
 • 4
 • 10
 • 9
 • 10
 • 4
 • 1
 • 5
 • 0
 • 4
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
+ xem thêm
 • 14
 • 7
 • 144
 • 15
 • 116
 • 403
 • 1998
 • 32
 • 0
 • 6
+ xem thêm
 • 0
 • 0
 • 2753
 • 829
 • 1667
 • 409
 • 91
 • 146
 • 238
 • 242
 • 306
 • 462
 • 556
 • 272
+ xem thêm
 • 25
 • 10
 • 140
 • 2551

2753 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên