Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 1863
 • 631
 • 323
 • 246
 • 41
 • 0
 • 2
 • 16
 • 16
 • 95
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
 • 0
 • 13
 • 0
 • 35
 • 13
 • 3
 • 11
 • 4
 • 54
 • 50
 • 16
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 32
 • 2
 • 20
 • 0
 • 2
 • 0
 • 12
 • 3
 • 5
 • 2
 • 71
 • 30
 • 8
 • 14
 • 20
 • 15
 • 6
 • 0
 • 1
 • 4
 • 5
 • 21
 • 8
 • 149
 • 0
 • 0
 • 3
 • 21
 • 19
 • 505
 • 1
 • 3
 • 0
 • 44
 • 3
 • 1
 • 4
 • 51
+ xem thêm
 • 8
 • 101
 • 362
 • 170
 • 96
 • 57
 • 61
 • 41
 • 24
 • 12
 • 3
 • 7
 • 7
 • 7
 • 3
 • 1
 • 5
 • 0
 • 4
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
+ xem thêm
 • 8
 • 3
 • 67
 • 9
 • 62
 • 243
 • 1419
 • 28
 • 0
 • 6
+ xem thêm
 • 0
 • 0
 • 1863
 • 579
 • 1027
 • 297
 • 73
 • 96
 • 173
 • 163
 • 207
 • 314
 • 341
 • 166
+ xem thêm
 • 11
 • 4
 • 54
 • 1767

1863 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên