TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 3614
 • 3614
 • 735
 • 113
 • 16
 • 0
 • 18
 • 53
 • 13
 • 84
 • 2
 • 0
 • 3
 • 0
 • 2
 • 12
 • 5
 • 28
 • 1
 • 46
 • 69
 • 3
 • 47
 • 21
 • 67
 • 123
 • 14
 • 5
 • 0
 • 2
 • 13
 • 37
 • 3
 • 135
 • 10
 • 75
 • 5
 • 10
 • 1
 • 16
 • 12
 • 9
 • 5
 • 168
 • 38
 • 13
 • 27
 • 99
 • 14
 • 119
 • 0
 • 3
 • 13
 • 11
 • 25
 • 64
 • 101
 • 2
 • 0
 • 20
 • 14
 • 26
 • 351
 • 5
 • 60
 • 1
 • 191
 • 6
 • 2
 • 20
 • 98
+ xem thêm
 • 47
 • 225
 • 479
 • 263
 • 115
 • 39
 • 45
 • 24
 • 11
 • 4
 • 2
 • 7
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
+ xem thêm
 • 20
 • 16
 • 237
 • 22
 • 150
 • 523
 • 2587
 • 27
 • 0
 • 12
+ xem thêm
 • 9
 • 1925
 • 1667
 • 0
 • 3614
 • 114
 • 62
 • 100
 • 202
 • 274
 • 431
 • 806
 • 1094
 • 516
+ xem thêm
 • 63
 • 14
 • 294
 • 3232

3614 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên