Giới thiệu Bùi Hương

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Freelance
  • Đã xem 17

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0