Giới thiệu Đinh Quỳnh Nga

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 48

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0