Giới thiệu Dương Thúy Kiều

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
  • Hình thức làm việc Part time
  • Đã xem 108

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0