Giới thiệu Hoàng Minh

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time

Mục tiêu nghề nghiệp

Gắn bó lâu dài cùng công ty. Có định hướng rõ ràng trong công việc. Có cơ hội phát triển bản thân.

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0