Giới thiệu Lê13 Vũ

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time

Mục tiêu nghề nghiệp

Phát triển nghề nghiệp trong lĩnh sực tuyển dụng nhân sự (Headhunter)

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0