Giới thiệu Ngô Hường

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 6

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0