Giới thiệu Nguyễn Nhung

  • Học vấn Cao đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0