Giới thiệu Nguyễn Quỳnh Như

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 6 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 12

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0