Giới thiệu Nguyen Trang

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time

Mục tiêu nghề nghiệp

Đóng góp công sức, năng lực cho doanh nghiệp.
Mong muốn có công việc lâu dài.

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0