Giới thiệu Nguyễn Văn Đán

 • Học vấn Đại học
 • Giới tính Nam
 • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
 • Số năm kinh nghiệm 8 Năm+
 • Hình thức làm việc Full time

Mục tiêu nghề nghiệp

Trở thành Luật sư tư vấn chuyên sâu pháp luật cho Doanh nghiệp.

Giáo dục

Kinh nghiệm

 • 2015 - 2021
  Công ty TNHH Việt Phát Thăng Long

  Nhân viên Pháp lý/ Trưởng bộ phận Pháp lý

  1. Kiểm soát hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống thang máy, điều hòa;
  2. Phối hợp với P.Kinh doanh thực hiện đàm phán hợp đồng;
  3. Thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong hoạt động Doanh nghiệp;
  4. Soạn thảo, rà soát các văn bản pháp lý phát sinh;
  5. Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các phòng, ban trong công ty; Thực hiện các hoạt động đào tạo pháp luật nội bộ.

 • 2021 - Hiện tại
  Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

  Trưởng bộ phận Pháp lý/ Phó Trưởng phòng/ Trưởng phòng Văn phòng Tổng Giám đốc

  Trưởng bộ phận Pháp lý
  09/2021 – 04/2022
  Quản lý Bộ phận Pháp lý bao gồm các công việc chính sau:
  (1) Kiểm soát Hợp đồng và các văn bản pháp lý khác, tham gia đàm phán hợp đồng khi có yêu cầu, thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong hoạt động của Doanh nghiệp, tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các Phòng/Xưởng, kiểm soát và thực hiện các vấn đề pháp lý khác trong Doanh nghiệp;
  (2) Thực hiện Kiểm soát nội bộ: Thực hiện hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ trong Doanh nghiệp;
  (3) Trợ lý Tổng Giám đốc trong việc Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp: Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện, duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn: IATF, ISO 9001, ISO 14001, ISO
  45001.

  Phó Trưởng phòng – VP Tổng Giám đốc
  04/2022 – 12/2023
  Trưởng phòng – VP Tổng Giám đốc
  01/2024 – Nay
  Quản lý Văn phòng Tổng Giám đốc, trong đó bao gồm các mảng công việc chính:
  (1) Quản lý Bộ phận Pháp lý: Kiểm soát Hợp đồng và các văn bản pháp lý khác, tham gia đàm phán hợp đồng khi có yêu cầu, thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong hoạt động của Doanh nghiệp, tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các Phòng/Xưởng, kiểm soát và thực hiện các vấn đề pháp lý khác trong Doanh nghiệp;
  (2) Quản lý Bộ phận Hỗ trợ Kinh doanh: Lập đơn hàng, hợp đồng và các công việc hỗ trợ khác cho hoạt động bán hàng;
  (3) Thực hiện Kiểm soát nội bộ: Thực hiện hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ trong Doanh nghiệp;
  (4) Trợ lý Tổng Giám đốc trong việc Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp: Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện, duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn: IATF, ISO 9001, ISO 14001, ISO
  45001.
  (5) Phụ trách xây dựng, quản lý hệ thống quản lý tài liệu hồ sơ của Doanh nghiệp.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Soạn thảo, rà soát hợp đồng
Tư vấn pháp lý
Kiểm soát tuân thủ nội bộ
Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 9001, 14001, 45001, IATF)
Thủ tục pháp lý

Ngoại Ngữ

Tiếng Anh Pháp lý
Khá

Danh hiệu & giải thưởng

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0