Giới thiệu Trần Duyên

  • Học vấn Tốt nghiệp cấp 3
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time

Ngoại Ngữ

Chinese
Thành thạo

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0