Giới thiệu Trương Thứng

  • Học vấn Cao đẳng
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
  • Hình thức làm việc Part time

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0