Thủ Kho – KCN Tây Bắc Củ Chi

Full time @Milano Coffee trong Kho vận/Vật tư/Thu mua
 • KCN Tây Bắc, Củ Chi
 • Hạn Ứng Tuyển : 13/05/2025
 • Lương: 8,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫ / Tháng
 • 0 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 46
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 152683
 • Cấp bậc  Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển  1
 • Kinh nghiệm  Dưới 1 Năm
 • Giới tính  Nam
 • Học Vấn  Cao đẳng

Chi tiết tin tuyển dụng

     Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

•  Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

•  Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.

•  Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

•  Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn.

•  Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

•  Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.

•  Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

•  Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.

•  Nếu số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, phải đề xuất Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.

•  Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

•  Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập khẩu.

•  Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

•  Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.

Sắp xếp hàng hóa trong kho

•  Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.

•  Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ…

•  Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

•  Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

•  Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước FIFO (First In First Out).

Phối hợp Kế toán kho và các bộ phận khác để đảm bảo công việc đươc thực thi như BOD yêu cầu.

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

•  Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

•  Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ…

Các công việc khác bạn có thể thích