Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Full time @Công ty TNHH Nhựa – Cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành trong Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng
  • Hồ Chí Minh, 63/2 Đường Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hạn Ứng Tuyển : 25/07/2024
  • 0 Ứng tuyển
  • Lượt xem(s) 1272
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

  • Mã Việc Làm 35985
  • Cấp bậc Trưởng phòng
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 5 Năm+
  • Giới tính NamNữ
  • Học Vấn Đại học

Chi tiết tin tuyển dụng

I. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu luật định liên quan của Việt Nam cũng như quốc gia nhập khẩu.

2

Đảm bảo thiết bị và phương tiện đo lường được bảo trì và trong tình trạng hoạt động tốt, được hiệu chuẩn đúng kỳ hạn ; phòng thí nghiệm đảm bảo đủ năng lực thực hiện các kiểm nghiệm.

3

Giám sát quy trình sản xuất, đề xuất quy trình sản xuất, kiểm tra cho các bộ phận sản xuất, QC thực hiện, đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn xác nhận của khách hàng.

4

Tổ chức, đón tiếp các tổ chức, khách hàng, cơ quan nhà nước đến tham quan và tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

5

Tạo điều kiện, nâng cao năng lực cho các vị trí trong bộ phận; đề xuất chính sách, đánh giá cho nhân viên; đề xuất tuyển dụng theo định biên được duyệt.

 

 

II. GIÁM SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1

Quản lý toàn bộ chất lượng đầu vào của nguyên vật liệu và đầu ra của sản phẩm (kể cả hàng gia công ngoài (nếu có).

2

Thông tin các bộ phận liên quan về tình hình chất lượng của từng đơn hàng phục vụ cho tính toán kế hoạch sản xuất, bổ sung nguyên vật liệu…

3

Tổ chức, giám sát việc kiểm tra, thử nghiệm và thực hiện báo cáo sản phẩm theo đúng quy định về tiêu chuẩn chất lượng.

4

Thực hiện kiểm tra đánh giá nghiệm thu các dự án cải tiến chất lượng, dự án phát triển sản phẩm mới, dây chuyền mới nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

5

Phối hợp với bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, tham gia tổ chức hoặc tham dự các hoạt động triển lãm liên quan…

 

 

III. THAM MƯU NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Thường xuyên cập nhật những văn bản mới liên quan đến thay đổi chính sách, tiêu chuẩn chất lượng và tham mưu Ban Tổng Giám đốc ban hành áp dụng nội bộ.

2

Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được vận hành và kiểm soát tốt, đầu mối điều phối hoạt động của các phòng ban để đảm bảo việc cấp và tái cấp giấy chứng nhận.

3

Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện cho các bộ phận liên quan việc áp dụng hệ thống, các quy trình, tiêu chuẩn cũng như những thay đổi của tiêu chuẩn, quy trình phù hợp với thực tế.

4

Định kỳ thực hiện báo cáo, phương án khắc phục những vấn đề tồn đọng giúp Ban Tổng Giám đốc chủ động kiểm soát chiến lược phát triển.

5

Phụ trách chính tham mưu việc cải tiến hệ thống quản lý, tư vấn các bộ phận biện pháp khắc phục phòng ngừa.

Các công việc khác bạn có thể thích