NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU (AI/NEURAL)

Full time @QT DATA trong Công nghệ thông tin
 • Can Tho, Thành Phố Cần Thơ, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam
 • Hạn Ứng Tuyển : 23/08/2024
 • Lương: 10,000,000 ₫ - 35,000,000 ₫ / Tháng
 • 0 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 2365
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 42150
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 4
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính NamNữ
 • Học Vấn Đại học

Chi tiết tin tuyển dụng

● Làm việc với các bên liên quan để xác định các cơ hội tận dụng dữ liệu của công ty
để thúc đẩy các giải pháp kinh doanh.
● Khai thác và phân tích dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của công ty để thúc đẩy tối ưu hóa và
cải thiện phát triển sản phẩm, kỹ thuật tiếp thị và chiến lược kinh doanh.
● Đánh giá hiệu quả và độ chính xác của các nguồn dữ liệu mới và kỹ thuật thu thập
dữ liệu.
● Phát triển các mô hình dữ liệu và thuật toán tùy chỉnh để áp dụng cho các tập dữ
liệu.
● Sử dụng mô hình dự đoán để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, tạo doanh thu,
nhắm mục tiêu quảng cáo và đạt các kết quả kinh doanh khác.
● Phát triển khung thử nghiệm A/B của công ty và chất lượng mô hình thử nghiệm.
● Phối hợp với các nhóm chức năng khác nhau để thực hiện các mô hình và theo dõi
kết quả.
● Phát triển các quy trình và công cụ để giám sát và phân tích hiệu suất mô hình và độ
chính xác của dữ liệu.

Các công việc khác bạn có thể thích