CHỈ HUY TRƯỞNG

Full time @công ty cổ phần đầu tư TONA trong Xây dựng
 • The Manor 2, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hạn Ứng Tuyển : 23/08/2024
 • Lương: 15,000,000 ₫ - 25,000,000 ₫ / Tháng
 • 0 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 1653
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 42452
 • Cấp bậc  Quản lý
 • Số lượng cần tuyển  1
 • Kinh nghiệm  3 Năm+
 • Giới tính  Nam
 • Học Vấn  Đại học

Chi tiết tin tuyển dụng

 1. Triển khai thi công theo yêu cầu của Giám đốc dự án và Ban điều hành:
 2. Điều hành tất cả các hoạt động thi công trên công trường
 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường

Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.

Lập tiến độ thi công hàng ngày cho các Đội, Thầu phụ.

Tổ chức và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hàng tuần.

Tổ chức và tham gia họp giao ban

Báo cáo cho PM về tình hình dự án và thực hiện các báo cáo khác theo biểu mẫu công ty quy định

 • Quản lý chất lượng

Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty

Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội

Thực hiện nghiệm thu chất lượng, khối lượng.

 • Quản lý an toàn

Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường

Tham gia đôn đốc giám sát, việc thực hiện của HSE tại công trường

 • Quản lý cung ứng dự án

Kiểm soát việc đặt hàng đảm bảo kế hoạch đã phê duyệt.

Quản lý tình hình sử dụng vật tư dự án,

 • Quản lý nhân sự, thầu phụ và các đội thi công tại dự án

Quản lý tình hình nhân sự tham gia dự án

Theo dõi tình hình bố trí nhân sự các đội thi công, thầu phụ, giám sát, đôn đốc đội thi công, thầu phụ về tình trạng nhân sự để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

 • Quản lý rủi ro

Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro liên quan quy trình thi thi công, mặt bằng, sơ đồ di chuyển, tiến độ, thiết bị, thời tiết, các bên liên quan…. để phòng ngừa và báo cáo cho PM để cùng có biện pháp giải quyết

 1. Thực hiện các nội dung Project Task
 2. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các thành viên BCH
 3. Trực tiếp quản lý thi công các hệ thống điện, nước, PCCC (ES, PS, FA, FF, BMS): từ các công tác chuẩn bị đến nghiệm thu hoàn thành
 4. Lập spec phục vụ trình duyệt và mua hàng các hệ thống ES, PS, FF, FA
 5. Lập hồ sơ quản lý chất lượng, bản vẽ hoàn công cho các hệ thống được phân công
 6. Các công việc khác của dự án theo quy định pháp luật và yêu cầu của cấp trên

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích