Chuyên viên Pháp chế và Kiểm soát nội bộ

Full time @Công ty Cổ phần Giáo dục và đào tạo Victoria trong Luật/Pháp lý
 • B.I.G Tower Phạm Hùng, Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Hạn Ứng Tuyển : 21/08/2024
 • Lương: 10,000,000 ₫ / Tháng
 • 0 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 1264
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 43069
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính NamNữ
 • Học Vấn Đại học

Chi tiết tin tuyển dụng

– Tham mưu, tư vấn cho Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo Công ty các vấn đề về pháp lý và pháp chế của Công ty.

– Tham gia soạn thảo hợp đồng, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty.

– Thẩm định các quy định/quy chế/quy trình trước khi ban hành của các phòng ban Công ty.

– Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, trực tiếp giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty.

– Nghiên cứu, đề xuất áp dụng và lập kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;

– Tìm hiểu quy trình làm việc của các phòng ban, bộ phận.

– Xây dựng quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

– Lập kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (quy định, quy trình làm việc) của các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty theo định kỳ hoặc đột xuất trình Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá hệ thống văn bản của hệ thống quản lý chất lượng, các quy chế, quy định hiện hành đang sử dụng thuộc chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trong Công ty nhằm duy trì hoạt động tuân thủ.

– Tổng hợp các điểm không phù hợp và khuyến nghị. Lập báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

– Kiểm tra việc khắc phục các điểm không phù hợp của các phòng ban, đơn vị.

– Cập nhật, sửa đổi, cải tiến hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích