Chỉ Huy Trưởng

Full time @Công ty TNHH SC Việt Nam trong Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
  • Tầng 11 tòa 98A Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
  • Hạn Ứng Tuyển : 21/08/2024
  • 0 Ứng tuyển
  • Lượt xem(s) 2108
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

  • Mã Việc Làm 4735
  • Cấp bậc Quản lý
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 3 Năm+
  • Giới tính Nữ
  • Học Vấn Cao đẳng

Chi tiết tin tuyển dụng

 Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ Hợp đồng, yêu cầu kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan từ Quản lý dự án (PM) đến công tác triển khai thi công tại công trường.
 Quản lý, điều chỉnh tiến độ chi tiết theo thực tế công trình, triển khai tổ chức thi công theo đúng tiến độ
 Tổ chức và chịu trách nhiệm các về việc lưu giữ, bảo mật hồ sơ tại công trình, và bàn giao hồ sơ cho Quản lý dự án (PM) .
 Quản lý nhân lực tại công trường, quản lý việc thi công của các nhà thầu phụ.
 Hiểu rõ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật dự án phụ trách, đề xuất điều chỉnh và giải quyết các công việc liên quan đến kỹ thuật công trình.
 Lập và điều chỉnh tổng tiến độ chi tiết, kế hoạch vật tư, máy móc thiết bị công cụ, dụng cụ, và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng vật tư, thiết bị trong quá trình thi công của toàn dự án.
 Tổ chức, kiểm tra tình trạng bảo vệ tài sản, sắp sếp kho bãi, việc sử dụng cũng như các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc tại công trình.
 Tổ chức triển khai bản vẽ chi tiết thi công lắp đặt (shop drawing) , biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nghiệm thu theo hồ sơ dư án và quy đinh kỹ thuật, và của công ty.
 Chủ trì và triển khai thực hiện các việc liên quan đến hồ sơ, thủ tục, văn bản (Trình mẫu, họp với chủ đầu tư, nhật ký công trình, lập biên bản hiện trường, điều chỉnh thi công, biện pháp thi công, kiểm tra nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu giao đoạn, nghiệm thu bàn giao….) từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thiện, kết thúc bàn giao công trình, tại công trình thi công theo quy định của Phòng QLDA và yêu cầu dự án.
 Chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng vật tư, khối lượng công việc an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên công trường.
 Chịu trách nhiệm giải trình đến khách hàng các vấn đề liên quan đến dự án trong quá trình thực hiện tại công trường.
 Báo cáo các thông tin dự án theo đúng quy định của P.QLDA và Công ty đã ban hành.
 Bảo mật thông tin của công ty và chịu trách nhiệm về thông tin do bản thân cung cấp.
 Những công việc khác theo yêu cầu của Quản lý dự án (PM) / Trưởng Phòng.

 

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích