Kế toán trưởng

Full time @Công Ty TH Group – TH True Milk – Công Ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH trong Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 •  Tầng 8, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
 • Hạn Ứng Tuyển : 21/08/2024
 • Lương: 20,000,000 ₫ - 25,000,000 ₫ / Tháng
 • 7 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 3491
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 5069
 • Cấp bậc Trưởng phòng
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 5 Năm+
 • Giới tính NamNữ
 • Học Vấn Đại học

Chi tiết tin tuyển dụng

– Tổ chức, quản lý và điều hành các nguồn lực trong phòng.
-Tổ chức hướng dẫn, phổ biến tới CBNV và các bộ phận có liên quan về các chính sách chế độ trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.
-Kèm cặp; Đánh giá quá trình thử việc, đánh giá sau đào tạo nhân viên cấp dưới.
-Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn theo định kỳ, dự báo nhu cầu vốn theo mục tiêu kinh doanh.
-Khai thác nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, tài chính và các cá nhân đảm bảo vốn lưu động và đầu tư dài hạn; 
-xây dựng hạn mức tín dụng với ngân hàng.
-Kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và giám sát việc đầu tư tài chính ra bên ngoài.
Kiểm soát sự vận động của dòng tiền.
-Lập kế hoạch, dự báo rủi ro và đưa ra các biện pháp phòng ngừa về tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc tại thời điểm cụ thể.
-Tham gia phân tích hoạt động kinh tế thông qua báo cáo tài chính quản trị định kỳ (tháng, quý, năm).
-Đề xuất tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty.
-Tổ chức công tác kế toán của Công ty phù hợp với đặc điểm SXKD theo đúng Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.
-Tổ chức hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày.
-Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, kiến nghị xử lý các khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng, tồn kho, các khoản nợ khó đòi.
-Chủ trì tổ chức làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thuế.
-Tổ chức/ (Chủ trì công tác) bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán theo chế độ quy định.
-Tham gia xây dựng và kiến nghị điều chỉnh các quy chế quản lý tài chính phù hợp tình hình  sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ.
-Lập kế hoạch, báo cáo công việc của phòng định kỳ theo quy định.
-Xây dựng bộ tài liệu và tham gia phỏng vấn tuyển dụng nhân viên kế toán.
-Thực hiện công tác cáo cáo theo chế độ kế toán và quy định của Công ty 
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty. 

Các công việc khác bạn có thể thích