Chuyên viên Kế hoạch – Kỹ thuật

Full time @Công Ty TH Group – TH True Milk – Công Ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH trong Xây dựng
 • Tầng 5, tòa nhà CT1, Tổ hợp The Pride, KĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Hạn Ứng Tuyển : 21/08/2024
 • Lương: 15,000,000 ₫ - 20,000,000 ₫ / Tháng
 • 1 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 1974
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 7421
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 3
 • Kinh nghiệm 3 Năm+
 • Giới tính NamNữ
 • Học Vấn Đại học

Chi tiết tin tuyển dụng

1/ Công tác kế hoạch:

Tổng hợp, Kiểm tra kế hoạch vốn của các Ban quản lý dự án lập, trình Ban Tổng giám đốc phê duyệt .

2/ Công tác lựa chọn nhà thầu; hợp đồng:

+ Lập kế hoạch đấu thầu, chỉ định thầu.

+ Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu thi công, cung cấp vật tư trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản đối với các gói thầu thi công, khối lượng thi công của từng gói thầu.

+ Đánh giá hồ sơ chào giá, dự thầu (Phần giá gói thầu), lập báo cáo trình Hội đồng xét thầu, dự thảo quyết định.

+ Đàm phán, soạn thảo hợp đồng

3/ Công tác quản lý chi phí đầu tư

+ Thẩm tra giá dự toán xây dựng công trình

+ Trên cơ sở dự toán được duyệt, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở xét thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng.

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong hợp đồng của Nhà thầu thiết kế, thẩm tra, nhà thầu thi công trong quá trình thực hiện hợp đồng (phần tạm ứng, thanh toán, giá hợp đồng)

+ Hướng dẫn và kiểm tra hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán (phần đơn giá, giá trị hoàn thành)

+ Kiểm tra, soát xét đơn giá, nội dung công việc các hạng mục, gói thầu Phần xây dựng.

+ Lưu trữ, theo dõi số liệu đề nghị tạm ứng, thanh quyết toán của các Nhà thầu của từng dự án

+ Đôn đốc, phối hợp các Ban quản lý dự án thực hiện chế độ báo cáo, công tác kế hoạch

4/ Các công tác khác

+ Theo dõi, thực hiện công tác giao nhận hồ sơ với các Ban quản lý dự án

+ Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ thanh quyết toán.

 

+Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật liên quan.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Hạn chót nộp hồ sơ còn 1tháng 28ngày 9giờ 18kết thúc
Hoặc Ứng tuyển bằng

Một cách dễ dàng để ứng tuyển công việc này. Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội sau đây.

Tệp đình kèm

Các công việc khác bạn có thể thích

Ứng tuyển công việc này