Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Full time @Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam trong Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư
 • Hà Nội, tầng 16 tòa nhà văn phòng Hòa Bình, sô 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa đô, Cầu giấy
 • Hạn Ứng Tuyển : 26/02/2024
 • Lương: 8 ₫ - 15 ₫ / Tháng
 • 0 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 410
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 93885
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính Nữ
 • Học Vấn Đại học

Chi tiết tin tuyển dụng

 • Phụ trách chung các mảng liên quan đến kế toán trong công ty và là người hướng dẫn các chuyên viên kế toán của các mảng về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ kế toán.
 • Thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ; giải đáp các thắc mắc; kiểm tra và giám sát số liệu kế toán.
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu của Công ty.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích

Việc Làm Nhân viên Kế toán Tổng hợp 2024 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí