Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 1
 • 24
 • 139
 • 247
 • 429
 • 1979
 • 44
 • 10
 • 2
 • 1
 • 71
 • 0
 • 23
 • 3
 • 155
 • 9
 • 11
 • 3
 • 0
 • 2
 • 45
 • 11
 • 15
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 37
 • 6
 • 97
 • 40
 • 15
 • 13
 • 131
 • 0
 • 4
 • 0
 • 13
 • 0
 • 5
 • 0
 • 25
 • 0
 • 81
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 22
 • 46
 • 77
 • 0
 • 29
 • 5
 • 10
 • 45
 • 0
 • 4
 • 2
 • 6
 • 0
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 60
 • 11
 • 38
 • 1
+ xem thêm
 • 1965
 • 939
 • 2
 • 1
 • 0
 • 54
 • 1368
 • 290
 • 136
 • 9
 • 94
 • 8
 • 8
+ xem thêm
 • 66
 • 123
 • 188
 • 234
 • 187
 • 231
 • 186
 • 111
 • 638
+ xem thêm
 • 0
 • 1979

1979 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên