Kế toán Thanh toán

Full time @Công ty CP SAVISTA trong Kế toán & Tài chính , trong Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • 173a Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
 • Hạn Ứng Tuyển : 24/06/2025
 • Lương: 12,000,000 ₫ - 15,000,000 ₫ / Tháng
 • 0 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 206
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 101090
 • Cấp bậc  Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển  3
 • Kinh nghiệm  2 Năm+
 • Giới tính  Nữ
 • Học Vấn  Cao đẳng

Chi tiết tin tuyển dụng

 • Quản lý các khoản thu bao gồm:

 

+ Thu hồi từ công nợ,

+ Thu tiền qua ngân hàng, tiền mặt, Theo dõi công nợ của cổ đông( nếu có), khách hàng, nhân viên các phòng ban và đôn đốc thu hồi nợ.

 • Quản lý các khoản chi bao gồm:

 

+ Lập kế hoạch thanh toán cho các nhà thầu phụ, NCC định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng tuần.

+ Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

+ Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…

+ Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…v.v Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng. Kiểm soát hoạt động của thủ qũy.

+ Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thủ quỹ. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thủ quỹ. Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt.

+ Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

+ In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng tuần gửi cho cấp trên.

 • Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối mỗi tuần hoặc đột xuất khi có yêu cầu từ cấp trên với thủ quỹ.
 • Thực hiện kiểm soát tình hình doanh thu hàng ngày qua việc xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng.
 • Theo dõi và ghi nhận các khoản điều chỉnh giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh.
 • Đảm bảo các khoản điều chỉnh giảm này đã được trình lên cấp trên phê duyệt.
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu rà soát doanh thu vào cuối tháng đề phục vụ cho việc khai báo thuế và các báo cáo nội bộ liên quan do KTT hoặc phó phòng thực hiện.
 • Phân loại – lưu giữ các chứng từ sổ sách kế toán được phân công bảo quản. Phối hợp điều chỉnh các số liệu hạch toán cho chính xác khi được kiểm toán nội bộ yêu cầu

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích