Kiểm soát tài chính

Full time @Công ty TNHH Xuân Cương trong Kế toán & Tài chính
  • Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Quốc lộ 1A, Cao Lộc, Lạng Sơn, Việt Nam
  • Hạn Ứng Tuyển : 21/08/2024
  • 0 Ứng tuyển
  • Lượt xem(s) 1104
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

  • Mã Việc Làm 43685
  • Cấp bậc Nhân viên
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Giới tính Nữ
  • Học Vấn Đại học

Chi tiết tin tuyển dụng

? ??̂ ??̉ ??̂?? ???̣̂?:

• Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn

• Công ty Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán

• Lập các báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết

• Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

• Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Các công việc khác bạn có thể thích