Thư Ký Tổng Giám Đốc

Full time @Công ty CPTP Gia đình ANCO trong Hành chính/Thư ký/Trợ lý
 • 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM
 • Hạn Ứng Tuyển : 21/08/2024
 • Lương: 14,000,000 ₫ - 18,000,000 ₫ / Tháng
 • 3 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 2616
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 6720
 • Cấp bậc Quản lý
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính Nữ
 • Học Vấn Cao đẳng

Chi tiết tin tuyển dụng

​- Ghi nhận lịch làm việc, sắp xếp công việc khoa học, giảm quỹ thời gian cho TGĐ trong những công việc thường vụ của Công ty và trong các giao dịch đối nội, đối ngoại.

– Truyền đạt thông tin của TGĐ tới các phòng, ban liên quan và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban trong Công ty cho TGĐ.

– Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ, công văn, tài liệu từ các phòng ban và tổng hợp gửi lên TGĐ.

– Tham mưu cho TGĐ để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động của công ty.

– Tổ chức, sắp xếp và tham dự các buổi họp, hội nghị do TGĐ chủ trì. Ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành,

– Biên phiên dịch tài liệu, hợp đồng theo yêu cầu của Giám đốc.

– Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Các công việc khác bạn có thể thích