Kế Toán Trưởng

Full time @Công ty CPTP Gia đình ANCO trong Kế toán & Tài chính
 • 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM
 • Hạn Ứng Tuyển : 21/08/2024
 • Lương: 25,000,000 ₫ - 30,000,000 ₫ / Tháng
 • 3 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 2701
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 6724
 • Cấp bậc Trưởng phòng
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 3 Năm+
 • Giới tính NamNữ
 • Học Vấn Cao đẳng

Chi tiết tin tuyển dụng

1. Kiểm soát Hàng tồn kho, tài sản của Công ty

 • Tham gia kiểm kê hàng hóa, tài sản hàng tháng,
 • Bảo đảm các khoản chênh lệch tồn kho đúng phát sinh thực tế và ghi nhận chính xác
 • Nhập số tồn kho vào hệ thống ERP/FS

2. Quản lý tài khoản, báo cáo và đóng sổ đúng thời gian và chính xác

 • Bảo đảm tất cả các mục trên Bảng cân đối được kiểm tra số dư hợp lý và chi tiết đối chiếu đầy đủ
 • Đối chiếu, bảo đảm chính xác công nợ nội bộ hàng tháng
 • Làm giá vốn và bảo đảm chính xác với các báo cáo Sản xuất, Nguyên vật liệu sử dụng, tồn kho
 • Kiểm tra lượng xuất kho để bảo đám việc giao hàng không vượt số lượng trên hóa đơn và không sai lệch tồn kho.
 • Lập các báo cáo tài chình phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế

3. Báo cáo Thuế và làm việc với Thuế

 • Phối hợp với kế toán thuế để quyết toán và giải quyết các vấn đề về thuế, Kiểm toán

(với các bên liên quan và các cơ quan Nhà nước)

4. Quản lý dòng tiền

 • Kiểm soát dòng tiền bảo đảm công ty cỏ đủ nguồn tiền hoạt động
 • Mua và Kiểm soát lượng ngoại tệ thanh toán theo quy định của Công ty
 • Kiểm tra việc thu chi tiền thực hiện đúng và bảo đảm số dư đúng thực tế

5. Quản lý công việc phòng Kế toán, nhân viên kế toán

 • Bảo đám các chính sách, quy trình của Kế toán, công ty được thực hiện đầy đủ.
 • Quản lý, Bảo đảm công việc của các nhân viên trong phòng thực hiên tốt
 • Thiết lập và cải tiến các mô tả công việc, chính sách, quy trình trong kế toán và sản xuất

6. Thủ quỹ

 • Hỗ trợ công việc của Thủ Quỹ khi vắng mặt

7. Công tác tài chính

 • Cung cấp thông tin và phân tích tài chính cho BOD và các bộ phận, phối hợp để tìm ra phương án đem lại hiệu quả tối ưu sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp

8. Các công việc khác được Ban Giám đốc phân công

 • Thực hiện/ theo dõi các công việc khác theo yêu cầu:
 • Thiết lập hệ thống phần mềm Kiểm soát hoa hồng bán hàng, hệ thống phần mềm Kiểm soát hao hụt sản xuất…

Các công việc khác bạn có thể thích