Sale Admin Kênh GT

Full time @Công ty CPTP Gia đình ANCO trong Kinh doanh
 • 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM
 • Hạn Ứng Tuyển : 21/08/2024
 • Lương: 8,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫ / Tháng
 • 6 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 4720
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 6728
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính Nữ
 • Học Vấn Cao đẳng

Chi tiết tin tuyển dụng

* Quản lí dữ liệu khách hàng:

– Update liên tục danh sách khách hàng mở mới

– Lưu trữ theo đúng form mẫu

– Đáp ứng yêu cầu trích lục dữ liệu khách hàng

* Kiểm tra việc thực hiện bán hàng theo MCP

– NVBH phải có MCP

– MCP phải được rà soát và update, cấp mã liên tục

– Tạo form báo cáo theo MCP

– Xuất file in cho NVBH báo cáo hàng ngày

– Kiểm tra lịch bán hàng của Sales

* Kiểm soát tồn kho NPP

– Đối soát tồn kho với NPP

– Yêu cầu NPP điều chỉnh tồn kho khi phát hiện sai sót

– Thu hồi xác nhận xuất nhập tồn ký nhận từ NPP

– Lưu trữ bảng kê xác nhận XNT

* Cập nhật file báo cáo ngày theo MCP từng khu vực

* Truyển tải/xử lý thông tin đến khách hàng nhanh chóng, đúng qui trình

– Thông báo chương trình khuyến mãi

– Chính sách bán hàng

– Thông báo lương

– Thông báo thưởng

– Thông báo chỉ tiêu

* Chi trả lương thưởng, CTP, chính xác 100%, đúng tiến độ

– Chấm công chính xác, đúng tiến độ

– Tính CTP đúng

– Kiểm tra KHCT và WW

– Lưu trữ chứng từ lương/thưởng NPP xác nhận

* Hoàn tất thủ tục thanh lý/mở mới sau 30 ngày kể từ ngày có đề xuất

* Tổng kết chương trình chính xác hỗ trợ Sale, đúng tiến độ

– Tổng kết chính xác

– Đúng tiến độ

* Xử lí đơn hàng chính xác

– Lên đơn hàng đề nghị chính xác

– Tiếp nhận đơn hàng chốt từ NPP, kiểm tra chuyển CS

Các công việc khác bạn có thể thích