Luật doanh nghiệp 2020 dành cho các Công ty tại Việt Nam

Vào tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020 ( Luật Doanh nghiệp 2020) để thay thế Luật Doanh nghiệp 2014 từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Luật Doanh nghiệp 2020 được ban hành chỉ bốn năm sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực.

Như vậy, chỉ trong vòng 20 năm, Việt Nam đã có 4 phiên bản Luật Doanh nghiệp khác nhau. Những thay đổi thường xuyên như vậy có thể gây ra lo ngại cho các nhà đầu tư vì họ sẽ không biết chắc rằng quyền của họ với tư cách là thành viên hoặc cổ đông trong một công ty tại Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bất lợi bởi một loạt các thay đổi khác vào năm 2025.

Thực tế là nhiều thay đổi được đưa ra theo Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ là những thay đổi về mặt ngôn từ (nhưng đồng thời chưa làm rõ được nhiều vấn đề chưa rõ ràng theo Luật Doanh nghiệp 2014) cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng của quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam.

Luật doanh nghiệp 2020 ít bảo vệ hơn cho chủ sở hữu và người quản lý của công ty

Luật Doanh nghiệp 2020 ít bảo vệ hơn cho chủ sở hữu và người quản lý của công ty bằng cách giúp các cơ quan Chính phủ can thiệp hoặc thậm chí đình chỉ hoạt động của công ty dễ dàng hơn. Ví dụ,

Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn ( LLC ), Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần ( CTCP), người đại diện của một thành viên tổ chức trong một Công ty TNHH hoặc một cổ đông tổ chức trong một Công ty cổ phần có thể mất vị trí hoặc quyền quản lý công ty nếu họ “khó hiểu hoặc khó kiểm soát hành động của mình”.

Luật không quy định rõ (1) ai sẽ có thẩm quyền xác định rằng người quản lý hoặc chủ sở hữu của công ty gặp khó khăn trong việc hiểu hoặc kiểm soát hành động của họ và (2) việc xác định như vậy nên được thực hiện như thế nào. Luật cũng không quy định điều đó các quyền hoặc vị trí của người quản lý hoặc chủ sở hữu có liên quan sẽ được khôi phục sau khi anh ta / cô ta phục hồi từ khó khăn trong việc hiểu hoặc kiểm soát hành động của mình;

Ngoài tòa án, bất kỳ cơ quan Chính phủ nào trong quá trình tố tụng pháp lý mà một công ty có liên quan đều có thể chỉ định một người đại diện theo pháp luật cho công ty. Điều này có nghĩa là nếu một công ty có liên quan đến tố tụng hình sự, cảnh sát có thể chỉ định một người đại diện theo pháp luật của một công ty đó.

Luật Doanh nghiệp 2020 yêu cầu hợp đồng trước khi thành lập

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên sáng lập hoặc cổ đông của công ty đã giao kết hợp đồng thành lập công ty phải làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng đó cho công ty theo quy định của Bộ luật dân sự khi công ty được thành lập. Những thay đổi mới cho thấy rằng hợp đồng trước khi thành lập không tự động ràng buộc một công ty cho đến khi nó được chuyển giao cho công ty.

Luật Doanh nghiệp 2020 cũng yêu cầu tất cả các thành viên sáng lập hoặc cổ đông của một công ty (thay vì chỉ các bên ký kết) phải liên đới chịu trách nhiệm về các hợp đồng trước khi thành lập đã ký trong trường hợp công ty liên quan không được thành lập.

Luật Doanh nghiệp 2020 giảm bớt thủ tục hành chính

Luật Doanh nghiệp 2010 không còn yêu cầu công ty phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh về mẫu con dấu của công ty và việc thay đổi người quản lý công ty theo Điều 44 và 12 của Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, do không có cơ sở dữ liệu công khai về mẫu con dấu nên không rõ làm thế nào công chúng có thể biết về con dấu của một công ty.

Thêm thời gian góp vốn bằng hiện vật

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các thành viên sáng lập hoặc cổ đông của công ty phải góp đủ vốn điều lệ ban đầu của công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, không có trường hợp ngoại lệ.

Luật Doanh nghiệp 2020 hiện nay cho phép gia hạn 90 ngày đối với thời gian vận chuyển, nhập khẩu và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển quyền sở hữu cho công ty.

Trong thời hạn này, các thành viên / cổ đông sáng lập góp vốn ban đầu bằng hiện vật vẫn được hưởng các quyền thành viên / cổ đông gắn liền với phần vốn góp. Mặc dù cách tiếp cận này giải quyết một vấn đề thực tế (tức là việc góp vốn bằng hiện vật cần có thời gian), nhưng nó lại đặt ra một số vấn đề khác:

Không rõ là thời hạn gia hạn chỉ áp dụng đối với thành viên / cổ đông góp vốn bằng hiện vật hay đối với thành viên / cổ đông góp vốn bằng tiền. Nếu thời hạn gia hạn chỉ áp dụng cho các thành viên / cổ đông góp vốn bằng hiện vật thì pháp luật dường như không công bằng đối với những người góp vốn bằng tiền.

Luật Doanh nghiệp 2020 không giới hạn thời gian vận chuyển, nhập khẩu hay thực hiện các thủ tục pháp lý. Do đó, thành viên / cổ đông góp vốn bằng hiện vật có thể cố ý trì hoãn việc góp vốn do không hoàn thành các bước này kịp thời.

Giao dịch với bên liên quan

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, giao dịch với bên liên quan giữa Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần với những người có liên quan không được ủy quyền hợp lệ sẽ vô hiệu nếu giao dịch đó gây thiệt hại cho công ty.

Luật Doanh nghiệp 2020 hiện vô hiệu hóa mọi giao dịch với bên liên quan không được ủy quyền theo quy trình của Luật Doanh nghiệp 2020 (tức là không có yêu cầu bồi thường thiệt hại). Luật Doanh nghiệp 2020 về cơ bản trở lại vị trí được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2005. Không rõ nguyên nhân dẫn đến những thay đổi này.

Khi giao dịch với bên liên quan được đệ trình phê duyệt, Luật Doanh nghiệp 2020 loại trừ phiếu bầu của thành viên, cổ đông hoặc Hội đồng quản trị “có liên quan đến các bên tham gia” giao dịch. Luật lẽ ra phải đề cập đến “các đối tác” của công ty tham gia giao dịch thay vì các bên tham gia giao dịch vì công ty rõ ràng là một bên tham gia giao dịch.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, hợp đồng vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của Công ty giữa Công ty cổ phần với cổ đông đa số sở hữu từ 51% cổ phần trở lên của công ty hoặc người có liên quan của công ty phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần.

Ban kiểm tra của Công ty cổ phần hiện có quyền rõ ràng xem xét các giao dịch với bên liên quan do công ty thực hiện và kiến ​​nghị các giao dịch với bên liên quan cần được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Luật Doanh nghiệp 2020 và nghĩa vụ bảo mật đối với cổ đông

Cổ đông trong CTCP hiện có nghĩa vụ phải giữ bí mật thông tin do công ty cung cấp và có thể sử dụng những thông tin đó để thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích của mình. Cổ đông không được cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba. Không rõ liệu hạn chế này có thể ngăn cản một cổ đông trong công ty cung cấp thông tin của công ty cho người mua tiềm năng cổ phần của họ trong công ty hay không.

Chào bán cổ phiếu

Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi định nghĩa “chào bán” từ “việc tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán số cổ phần đó để tăng vốn điều lệ” thành “tăng số lượng và loại cổ phần để tăng vốn điều lệ”.

Thật không may, định nghĩa sửa đổi cũng khó hiểu như định nghĩa ban đầu. Theo định nghĩa sửa đổi, hành động đơn thuần thông qua việc tăng vốn được phép có thể được coi là một đợt chào bán cổ phiếu.

Trên đây là những điểm đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2020 mà Worklink vừa trình bày cho bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin khác tại đây.CÔNG TY CP KẾT NỐI NHÂN LỰC WORKLINK VIỆT NAM
Số CNĐĐKD: 0108960848
Ngày cấp: 28 – 10 – 2019.
Hotline 24/7: (+84) 2466 724 646
Hotline 24h: (+84) 0977 342 110
Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 4, Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng tại HCM: Phòng 3A1, Tầng 4- Tòa nhà Win Home- 375 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM.


Để lại một bình luận